Kind-volgsysteem

Wij werken bij Pinokkio met een zelf ontworpen kindvolgsysteem. Dit houdt in dat de leidsters ook buiten de dagelijkse observatie, iedere keer als het kind over gaat naar een volgende groep, een observatie op papier maakt. In deze observatie wordt de algemene en persoonlijke ontwikkeling van het kind getoetst. Na het maken van de observatie worden ouders uitgenodigd voor een gesprek om de observatie door te spreken. Dit gesprek is niet verplicht. Als uw kindje vier jaar wordt krijgt u de observaties mee naar huis, deze kunt u desgewenst meegeven naar de basisschool.

De competenties die we observeren zijn:

  • De emotionele competentie
  • De cognitieve competentie
  • De communicatieve competentie
  • De motorisch-zintuigelijke competentie
  • De creatief beeldende competentie

Nieuwsgierig geworden?

U kunt direct inschrijven of u kunt bellen voor een afspraak om langs te komen in een of beide locaties.

Inschrijven

Observeren:

Kennis over de ontwikkeling van kinderen zorgt ervoor dat de leidsters regelmatig observatiemomenten inplannen, en daarbij aantekeningen maken als er iets opvalt of als gedrag afwijkt. Ieder kind ontwikkelt zich anders, en dat mag, maar we hebben ook richtlijnen. De competenties die we observeren hebben we uitgewerkt in tabellen en deze geven aan wat we belangrijk vinden. Ieder kind krijgt een eigen mapje met competenties. U kunt dit zien als een portfolio. De ontwikkeling van de competenties wordt bijgehouden en er kan een actieplan opgesteld worden als blijkt dat het kind uitvalt of juist extra stimulans nodig heeft. Zorg op maat en een kind gerichte aanpak.

De competenties zijn zo uitgewerkt dat de leidsters de ontwikkeling van de kinderen regelmatig kunnen volgen. Tijdens vrij spel maar ook bewust. Indien er een zorg is over een kind, dan wordt dat besproken met een collega van de groep en tijdens de vergadering. De observatielijsten geven een helder beeld en kunnen ondersteunend werken tijdens het schrijven van een handelingsplan of een eventuele doorverwijzing naar een advies team. Kleine zorgen worden direct met ouders besproken, maar als een leidster oprechte grotere zorgen heeft over een kind, dan wordt eerst intern over de ontwikkeling van het kind gesproken zodat we op de juiste manier passende zorg kunnen verlenen aan het kind dat  zorg nodig heeft.

De beschreven en in tabellen uitgewerkte competenties bieden steun en houvast. Gericht observeren vergroot het bewustzijn van de leidsters en de ouders, we kijken met elkaar naar dezelfde punten om tot de juiste begeleiding van uw kind te komen.

Beleidsinfo_huisregels2_2koloms
Created By Studio mxd